BJ là gì? Tác dụng và tác hại của BJ

Nhiều người trong lần đầu tiên quan hệ được yêu cầu BJ đã thắc mắc BJ là gì và BJ như thế nào, BJ cho nam và nữ có khác nhau không. BJ là gì luôn là câu hỏi được nhiều người đặt ra, liên quan đến đời sống tình dục của…